Uw advocaat voor onroerend goed en huurrecht

Onder huur en onroerend goed vallen zowel woonruimte als bedrijfsruimte. Zowel huurders als verhuurders als kopers en verkopers hebben rechten en plichten. Steeds blijkt dat het huurrecht verrassingen meebrengt voor mensen. Op het vlak van het huurrecht bestaat er namelijk dwingend recht. Dat betekent dat hetgeen u onderling afspreekt niet altijd mag.

Op het gebied van vastgoed zijn er vele wetten en regelingen van belang. Bij de ontwikkeling van een bouwproject kan er bijvoorbeeld van alles mis gaan. Of wellicht bent u het niet eens met de ontwikkelingen op een naburig perceel. Om uw wensen en de mogelijkheden van de wet maximaal op elkaar te laten aansluiten doet u er verstandig aan een advocaat te raadplegen.

Juridisch advies over onroerend goed & huren

Bij Timmermans Advocatuur kunt u onder andere terecht op het gebied van:

 • Huur woonruimte
 • Huur bedrijfsruimte
 • Opzegging huur
 • In de plaatsstelling
 • Ontruiming
 • Sluiting woningen en lokalen in geval overtreding Opiumwet / Damoclesbeleid
 • Omgevingsvergunningen
 • Bestemmingsplan
 • Planschade
 • Milieurecht
 • Erfdienstbaarheid
 • Bouwprojecten