Uw advocaat voor sociaal zekerheidsrecht

Het sociale zekerheidsrecht is een rechtsgebied dat de laatste jaren volop in ontwikkeling is geweest. Tegenwoordig wordt, voordat u in aanmerking komt voor een uitkering, steeds meer gekeken of u wel voldoet aan alle voorwaarden. Gezien het woud aan regels is het lastig te overzien waar u recht op heeft. Er zijn dan ook vele soorten uitkeringen.

Juridisch advies sociaal zekerheidsrecht

  • Kinderbijslag
  • Uitkering wordt ingetrokken
  • Uitkering wordt geweigerd
  • Participatiewet (bijstandsuitkering)
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • Studiefinanciering