Uw bestuursrecht advocaat

Het bestuursrecht ziet op de verhouding tussen burgers en de overheid. Er gelden bijzondere regels en wetten waar zowel bestuursorganen als burgers zich aan dienen te houden, maar ook regels die burgers juist beschermen tegen besluiten van bestuursorganen.
Iedereen kan geconfronteerd worden met handelingen en besluiten van een overheidsorgaan waarmee men het niet eens is. Vaak gaat het om besluiten waarbinnen een bepaalde termijn in bezwaar en/of beroep tegen kan worden opgekomen. Het is niet verplicht om voor deze procedures een advocaat in te schakelen. Het is vaak echter wel verstandig. Een advocaat kan dan als gids dienen in de complexe regelgeving van het bestuursrecht.

Juridisch advies over bestuursrecht

Bij Timmermans Advocatuur kunt u onder andere terecht op het gebied van:

  • Handhaving
  • Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)
  • Vergunning wordt niet verleend of ingetrokken
  • Ruimtelijk ordeningsrecht zoals omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen
  • Planschade
  • Sluitingen woningen en lokalen in geval overtreding Opiumwet / Damoclesbeleid
  • Bestuursrechtelijke handhaving (Last onder dwangsom / bestuursdwang)
  • Omgevingswet