Tarieven – Rechtsbijstand

Timmermans Advocatuur werkt met vaste uurtarieven voor particulieren en ondernemers. De tarieven zijn exclusief BTW, kantoorkosten en verschotten zoals bijvoorbeeld griffierechten, deurwaarderskosten en uittreksels van bijvoorbeeld de gemeentelijke basisadministratie of de Kamer van Koophandel. Afhankelijk van de aard van de zaak, spoedeisendheid of draagkracht kan het uurtarief worden aangepast. Uiteraard worden hieromtrent vooraf duidelijke afspraken met u gemaakt.

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp, de zgn. toevoeging. In dat geval betaalt de overheid een gedeelte van de kosten van uw advocaat. Of u in aanmerking komt is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De overheid heeft grenzen vastgesteld wanneer u in aanmerking komt voor een toevoeging. In de meeste gevallen dient u wel een door de overheid bepaalde eigen bijdrage te betalen. De eigen bijdrage is eveneens afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Daarnaast dient u zelf de kosten te dragen voor verschotten, zoals bijvoorbeeld griffierechten en uittreksels van bijvoorbeeld de gemeentelijke basisadministratie en de Kamer van Koophandel. Het is wel zo dat als u in aanmerking komt voor een toevoeging de griffierechten eveneens gereduceerd (kunnen) worden.